Facebook

Sözlük

order

verb

Türkçe'si emretmek; sipariş vermek
Tür verb
Örnek Cümle
No one dared refuse the order for fear of losing their job.
İşlerini kaybetme korkusuyla hiç kimse emri reddetmeye cesaret edemedi.

noun

Türkçe'si sıra, düzen; emir; sipariş
Tür noun
Örnek Cümle
In the late 1960s in Britain, the Wilson government tried to win the Unions’ support in order to control the effect of wage increases on inflation.
1960’ların sonlarında İngiltere’de Wilson hükümeti, ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkisini kontrol edebilmek için sendikaların desteğini kazanmaya çalıştı.