Facebook

Sözlük

order

verb

Türkçe'siemretmek; sipariş vermek
Türverb
Örnek Cümle
In order to make room for the newly-bought armchairs, they decided to sell a few items to the junk shop.
Yeni alınan koltuklara yer açmak için birkaç parça eşyayı eskiciye satmaya karar verdiler.

noun

Türkçe'sisıra,düzen; emir; sipariş
Türnoun
Örnek Cümle
In order not to cause panic, the authorities didn't publicise anything until the danger was completely over.
Panik yaratmamak için yetkililer, tehlike tamamen geçinceye kadar halka hiçbir şey duyurmadılar.