Facebook

Sözlük

order

verb

Türkçe'si emretmek; sipariş vermek
Tür verb
Örnek Cümle
Ancient humans observed the behaviour of animals, partly out of curiosity, but primarily in order to hunt or to domesticate them.
Eski insanlar hayvanların davranışla-rını kısmen meraktan, ama özellikle onları avlamak ya da evcilleştirmek için izlemişlerdir.

noun

Türkçe'si sıra, düzen; emir; sipariş
Tür noun
Örnek Cümle
Biological warfare is the use for destructive purposes of bacteria, viruses, fungi, or other biological agents in order to spread disease or death among the enemy's people or livestock.
Biyolojik savaş, düşmanın halkına veya hayvanlarına hastalık veya ölüm saçmak için bakterilerin, virüslerin, mantarların veya başka biyolojik ajanların tahrip karamaçlarla kullanılmasıdır.