Facebook

Sözlük

organic

adjective

Türkçe'si organik,doğal
Tür adjective
Örnek Cümle
Acids which always contain the element carbon are called organic acids and they often come from growing things, like fruit.
Her zaman karbon elementi içeren asitlere organik asit denir ve bunlar sıklıkla meyvelerden elde edilir.