Facebook

Sözlük

organization

noun

Türkçe'si teşkilat, kuruluş
Tür noun
Örnek Cümle
Team building activities and leadership training are important exercises that an organization cannot ignore.
Ekip kurma faaliyetleri ve liderlik eğitimi bir organizsayonun gözardı edemeyeceği önemli uygulamalardır.