Facebook

Sözlük

organizational

adjective

Türkçe'siörgütsel,kurumsal
Türadjective

Alternatif öneriler:

organizationreorganization