Facebook

Sözlük

origin

noun

Türkçe'siköken
Türnoun
Örnek Cümle
So far, various theories have been put forward to explain the origin of Saturn’s rings.
Satürn’ün halkalarının kökenini açıklamak için bugüne kadar çeşitli kuramlar öne sürülmüştür.