Facebook

Sözlük

originally

adverb

Türkçe'si aslında ,başlangıçta
Tür adverb
Örnek Cümle
Fairs, which were originally created to solve the problem of the distribution of goods, still serve the same purpose today.
Esas olarak ürünlerin dağıtımı sorununu çözmek için yaratılmış olan fuarlar, bugün de aynı amaca hizmet etmektedir.