Facebook

Sözlük

originally

adverb

Türkçe'siaslında ,başlangıçta
Türadverb
Örnek Cümle
The term 'proletariat' was originally used to refer tothe poor labouring classes of ancient Rome.
Başlangıçta, 'proletarya' terimi, eski Roma'nın yoksul işçi sınıflarına atıfta bulunmak için kullanılıyordu.

Alternatif öneriler:

aboriginaloriginaloriginality