Facebook

Sözlük

other

adjective

Türkçe'sidiğer, başka, öbür
Türadjective
Örnek Cümle
The leadership is defined as the capacity of an individual to carry out or lead other individuals or organizations with an aim of achieving certain goals.
Liderlik, bir bireyin diğer bireyleri ya da organizasyonları belli amaçları başarmak amacıyla yürütme ve yönetme becerisi olarak tanımlanmaktadır.

pronoun

Türkçe'sidiğeri,ötekine
Türpronoun
Örnek Cümle
Due to pollution, greenhouse gases and various other causes, global warming is now a major concern.
Kirlilik, sera gazları ve diğer çeşitli sebeplerden dolayı küresel ısınma şimdilerde önemli bir sorun.