Facebook

Sözlük

other

adjective

Türkçe'si diğer, başka, öbür
Tür adjective
Örnek Cümle
Sodium (Na), on the other hand, is a soft silvery - white metal which reacts violently with water.
Öte yandan sodyum (Na) suyla şiddetli tepkimeye giren yumuşak, gümüşi beyaz renkte bir metaldir.

pronoun

Türkçe'si diğeri,ötekine
Tür pronoun
Örnek Cümle
In Santiago, as in any other Latin American city, the population is predominantly Roman Catholic.
Diğer herhangi bir Latin Amerika kentinde olduğu gibi, Santiago'da nüfus büyük ölçüde Katoliktir.