Facebook

Sözlük

other

adjective

Türkçe'si diğer, başka, öbür
Tür adjective
Örnek Cümle
As in many other galaxies, all of M64's stars orbit the galaxy in a clockwise direction while the gas in its outer regions rotates in the opposite direction.
Diğer bir çok galakside olduğu gibi , M64 galaksisinin bütün yıldızlan galakside saat yönünde dönerken, galaksinin dış kısımlarındaki gaz ters yönde dönmektedir.

pronoun

Türkçe'si diğeri,ötekine
Tür pronoun
Örnek Cümle
In his article Professor Green has emphasized that, from the mid-1950s onwards, the number of strikes in Britain has tended to increase in all areas of mining other than coal.
Profesör Green, makalesinde, 1950’lerin ortasından itibaren İngiltere’de, kömür madenciliği dışında grevlerin sayısının artma eğilimi gösterdiğini vurgulamaktadır.