Facebook

Sözlük

other

adjective

Türkçe'sidiğer, başka, öbür
Türadjective
Örnek Cümle
It is one thing, however, to know a language in general and another to have a special knowledge of a particular subject.
Bununla birlikte bir dili genel olarak bilmek başka, kendine özgü bir konuda uzmanlık bilgisine sahip olmak başka şeylerdir.

pronoun

Türkçe'sidiğeri,ötekine
Türpronoun
Örnek Cümle
In his article Professor Green has emphasized that, from the mid-1950s onwards, the number of strikes in Britain has tended to increase in all areas of mining other than coal.
Profesör Green, makalesinde, 1950’lerin ortasından itibaren İngiltere’de, kömür madenciliği dışında grevlerin sayısının artma eğilimi gösterdiğini vurgulamaktadır.