Facebook

Sözlük

other

adjective

Türkçe'si diğer, başka, öbür
Tür adjective
Örnek Cümle
The question we have to answer is how the 60 trillion cells composing the human body communicate with each other and keep the body as a whole in balance.
Öncelikle cevaplanması gereken soru insan vücudundaki 60 trilyon hücrenin, vücut dengesini sağlamak için birbiriyle nasıl iletişim kurduğudur.

pronoun

Türkçe'si diğeri,ötekine
Tür pronoun
Örnek Cümle
The civil war in Liberia, which is a small west African state, is not only a tragedy in itself but is also fuelling other wars in the region.
Küçük bir bati Afrika devleti olan Liberya'daki iç savaş, sadece başı başına bir facia değildir;ayni zamanda, bölgede ki başka savaşları da körüklemektedir.