Facebook

Sözlük

others

pronoun

Türkçe'sibaşkaları,diğerleri
Türpronoun
Örnek Cümle
While some of the detectives were waiting inside the main building, others were waiting on the airfield.
Dedektiflerin bazıları ana binanın içerisinde beklerken, diğerleri hava alanında bekliyordu.