Facebook

Sözlük

our

determiner

Türkçe'si bizim
Tür determiner
Örnek Cümle
In our country, any international treaty that is approved by Parliament, acquires the status of a law.
Ülkemizde parlamento tarafından onaylanmış olan herhangi bir uluslararası antlaşma, yasa statüsü kazanır.