Facebook

Sözlük

ours

pronoun

Türkçe'sibizimki
Türpronoun
Örnek Cümle
Japan's pollution problems and ours are alike.
Japonya'nın hava kirliliği sorunları ile bizimki benzerdir.