Facebook

Sözlük

out of

preposition

Türkçe'si-den,-dan,-den dışarı
Türpreposition
Örnek Cümle
They got out of the swimming pool and dried themselves.
Yüzme havuzundan çıktılar ve kurulandılar.