Facebook

Sözlük

out of

preposition

Türkçe'si-den,-dan,-den dışarı
Türpreposition
Örnek Cümle
It is alleged that the man has killed his wife out of jealousy.
Adamın karısını kıskançlıktan öldürmüş olduğu iddia ediliyor.