Facebook

Sözlük

out of

preposition

Türkçe'si -den, -dan, -den dışarı
Tür preposition
Örnek Cümle
If we try to force a liquid into a smaller space, it seeks a way out of the container.
Bir sıvıyı daha küçük bir yere zorla koymaya çalışırsak kabından çıkmak için bir yol arar.