Facebook

Sözlük

out

adjective

Türkçe'si sönmüş,yanmıyor, hatalı
Tür adjective
Örnek Cümle
The study we have carried out demonstrates that the number of those living in the suburbs of big cities tripled during the last ten years.
Yaptığımız çalışma, büyük kentlerin banliyölerinde yaşayanların sayısının son on yılda üç katına çıktığını göstermektedir.

adverb

Türkçe'si dışarda
Tür adverb
Örnek Cümle
An apparently harmless invention may turn out to be harmful when misused or abused by people in pursuit of money or power.
Görünüşte zararsız bir icat , insanlar tarafından para veya güç elde etmek için yanlış ve ya kötüye kullanıldığında zararlı olabilir.