Facebook

Sözlük

out

preposition

Türkçe'sidış, dışarı
Türpreposition
Örnek Cümle
Analyses of the chemical composition of the blood are done with machines that can carry out many tests simultaneously on a single blood sample.
Kanın kimyasal bileşiminin analizleri, bir tek kan örneği üzerinde aynı anda pek çok test yürütebilen makinelerle yapılmaktadır.

adjective

Türkçe'sisönmüş,yanmıyor, hatalı
Türadjective
Örnek Cümle
Animals and plants continually take in and give out carbon during respiration.
Hayvanlar ve bitkiler solunum sırasında sürekli olarak karbon alıp verirler.

adverb

Türkçe'sidışarda
Türadverb
Örnek Cümle
Unemployment funds are one among them which can help you when you are thrown out of employment and seeking for job.
İşsizlik fonlar işten atıldığınızda ve iş aradığınızda size yardımcı olanların arasından biridir.