Facebook

Sözlük

out

adjective

Türkçe'si sönmüş,yanmıyor, hatalı
Tür adjective
Örnek Cümle
It won't be easy for the terrorist to get out of the country because the police will be watching all the ports.
Teröristin yurt dışına çıkması kolay olmayacak, çünkü tüm çıkış kapıları polisçe gözetim altında tutuluyor olacak.

adverb

Türkçe'si dışarda
Tür adverb
Örnek Cümle
Their grasp of advanced masonry allowed them to build secure fortresses and posting stations out of these natural battlements.
İleri taşçılık bilgileri onlara bu doğal siperlerden güvenli kaleler ve karakollar inşa etme imkanı verdi.