Facebook

Sözlük

out

adjective

Türkçe'si sönmüş,yanmıyor, hatalı
Tür adjective
Örnek Cümle
Archaeologists don't have legends to help them to find out where the first modern men came from.
Arkeologların ilk çağdaş insanın nereden geldiğini anlamalarına yardımcı olacak efsaneleri yok.

adverb

Türkçe'si dışarda
Tür adverb
Örnek Cümle
Since the great oil crisis of the 1970s, the International Energy Agency has encouraged and supported research carried out to discover alternative energy sources.
1970’lerdeki büyük petrol bunalımından beri, Uluslararası Enerji Kurumu alternatif enerji kaynakları bulmak için yapılan araştırmaları teşvik etmiş ve desteklemiştir.