Facebook

Sözlük

outcome

noun

Türkçe'si sonuç
Tür noun
Örnek Cümle
The indoor team building games play prominent role to encourage the outcome of the employees.
Kapalı mekan ekip kurma oyunları çalışanların sonuçlarını cesaretlendirmede önemli rol oynamaktadır.