Facebook

Sözlük

outcome

noun

Türkçe'si sonuç
Tür noun
Örnek Cümle
Obesity is a bane which has been probably the outcome of the decadence of the modern lifestyle.
Obezite, muhtemelen çağdaş yaşamın olumsuz bir sonucu olan bir felakettir.