Facebook

Sözlük

outcome

noun

Türkçe'sisonuç
Türnoun
Örnek Cümle
The indoor team building games play prominent role to encourage the outcome of the employees.
Kapalı mekan ekip kurma oyunları çalışanların sonuçlarını cesaretlendirmede önemli rol oynamaktadır.

Alternatif öneriler:

outcastoutcry