Facebook

Sözlük

output

noun

Türkçe'si ürün, çıktı
Tür noun
Örnek Cümle
When energy output is greater than energy input in the body, stored fat is utilized, and body weight decreases.
Vücuttaki enerji çıkışı, enerji girişinden daha büyükse, depolanmış yağ kullanılır ve vücut ağırlığı azalır.