Facebook

Sözlük

outside

preposition

Türkçe'sidışarda,dışında
Türpreposition
Örnek Cümle
It's common knowledge that children who enjoy reading and take the time to read outside of school go on to achieve greater academic success than their non reading peers.
Okumaktan keyif alan ve okul dışında okumaya vakit ayıran çocukların kitap okumayan akranlarından daha büyük akademik başarı elde etmeye devam ettikleri bilinen bir gerçektir..

adjective

Türkçe'sidış,dışarda
Türadjective
Örnek Cümle
In Latin America and Eastern Europe, where interventional methods in the past were put into effect most susterely, it is governments, not outside economists, that today speak most favourably in support of market economics.
Geçmişte müdaheleci yöntemlerin en sert şekilde uygulamaya konulduğu Latin Amerika’da ve doğu Avrupa’da, bugün pazar ekonomisi lehinde en olumlu konuşanlar yabancı ekonomistler değil, hükümetlerdir.

noun

Türkçe'sidışı, dış yüzeyi
Türnoun
Örnek Cümle
Edgar Allan Poe was the first American author to be widely read outside the USA as well.
Edgar Allan Poe, ABD dışında da yaygın olarak okunan ilk Amerikalı yazardı.

Alternatif öneriler:

outside ofoutsider