Facebook

Sözlük

outside

preposition

Türkçe'si dışarda, dışında
Tür preposition
Örnek Cümle
Until the 1950s, Nepal was a closed society ruled by hereditary prime ministers, but since then it has had an open-door policy for integration with the outside world.
1950’lere kadar Nepal, aynı soydan gelen başbakanlarca yönetilen kapalı bir toplumdu; ancak, dış dünya ile bütünleşmek için, o zamandan beri açık kapı siyaseti izlemiştir.

adjective

Türkçe'si dış,dışarda
Tür adjective
Örnek Cümle
The discovery of planets outside our solar system over the past decade is the first tangible clue that we may not be alone in the universe.
Son on yılda güneş sistemimiz dışındaki gezegenlerin keşfi, evrende yalnız olmayabileceğimizin elle tutulur ilk ipucudur.

noun

Türkçe'si dışı, dış yüzeyi
Tür noun
Örnek Cümle
Edgar Allan Poe was the first American author to be widely read outside the USA as well.
Edgar Allan Poe, ABD dışında da yaygın olarak okunan ilk Amerikalı yazardı.