Facebook

Sözlük

outside

preposition

Türkçe'si dışarda, dışında
Tür preposition
Örnek Cümle
Many problems can be solved by means of outside information, In general, the most fruitful source of external data is the State Institute of Statistics.
Genel olarak en yararlı dış veri kaynağı Devlet İstatistik Enstitüsüdür.

adjective

Türkçe'si dış,dışarda
Tür adjective
Örnek Cümle
In Latin America and Eastern Europe, where interventional methods in the past were put into effect most susterely, it is governments, not outside economists, that today speak most favourably in support of market economics.
Geçmişte müdaheleci yöntemlerin en sert şekilde uygulamaya konulduğu Latin Amerika’da ve doğu Avrupa’da, bugün pazar ekonomisi lehinde en olumlu konuşanlar yabancı ekonomistler değil, hükümetlerdir.

noun

Türkçe'si dışı, dış yüzeyi
Tür noun
Örnek Cümle
They will begin to build a new factory outside the town next year.
Gelecek yıl kasabanın dışında yeni bir fabrika inşaatına başlayacaklar.