Facebook

Sözlük

over

preposition

Türkçe'siüzerinden,üzerine; -den fazla; içerisinde
Türpreposition
Örnek Cümle
In the article it is explained how international aid to developing countries has grown over the last few years.
Makalede, gelişmekte olan ülkelere yapılan uluslararası yardımın son birkaç yıl içinde ne denli arttığı açıklanmaktadır.

adjective

Türkçe'sibitmiş, son bulmuş
Türadjective
Örnek Cümle
Speeches are perhaps the most common method of communication that is employed world over to relay messages to an audience of any capacity.
Konuşma, belki de dünya üzerinde her hangi bir yetenekteki dinleyiciye mesaj iletmek için kullanılan en yaygın iletişim metodudur.