Facebook

Sözlük

over

preposition

Türkçe'siüzerinden,üzerine; -den fazla; içerisinde
Türpreposition
Örnek Cümle
Since the signing of the Maastricht Treaty, Britain has constantly been in conflict with her partners in the European Union over the question of monetary union.
Maastricht Antlaşması’nın imzalanmasından beri İngiltere, Avrupa Birliği’nde ki ortaklarıyla para birliği konusunda sürekli bir çatışma içinde olmuştur.

adjective

Türkçe'sibitmiş, son bulmuş
Türadjective
Örnek Cümle
The authority which men exercise over women is a major source of oppression in our society.
Erkeklerin kadınlar üzerinde uyguladıkları otorite toplumumuzda en önemli bir baskı kaynağıdır.