Facebook

Sözlük

over

preposition

Türkçe'si üzerinden, üzerine; -den fazla; içerisinde
Tür preposition
Örnek Cümle
Epithelial tissue, which includes the skm, forms a covering over organs.
Her organ birkaç tür dokudan oluşur.

adjective

Türkçe'si bitmiş, son bulmuş
Tür adjective
Örnek Cümle
A few months ago scientists from New Zealand reported that the hole in the Antarctic ozone layer had, for the first time, stretched over a part of southern Chile.
Birkaç ay önce Yeni Zelandalı bilim adamları, Antarktika ozon tabakasındaki deliğin, ilk kez, Güney Şili'nin bir bölümünü kapladığını bildirdiler.