Facebook

Sözlük

overlap

verb

Türkçe'si üst üste binmek,örtüşmek
Tür verb
Örnek Cümle
Most fish are covered with scales that overlap each other like tiles on a roof.
Pek çok balık, bir çatının kiremitleri gibi, birbiri üzerine binmiş pullarla kaplıdır.