Facebook

Sözlük

overly

adverb

Türkçe'si aşırı derecede
Tür adverb
Örnek Cümle
Many readers regard the novels of the English writer Thomas Hardy as overly gloomy and pessimistic.
Birçok okuyucu, İngiliz yazar Thomas Hardy'nin romanlarını aşırı kasvetli ve kötümser olarak değerlendirmektedir.