Facebook

Sözlük

overly

adverb

Türkçe'si aşırı derecede
Tür adverb
Örnek Cümle
Some of the statements you've used in your review of the film are, quite unnecessarily, overly harsh.
Filmin eleştirisinde kullandığın ifadelerin bazıları, çok gereksiz bir şekilde, fazla sert.