Facebook

Sözlük

overtake

verb

Türkçe'sidevirmek,sollamak
Türverb