Facebook

Sözlük

owing to

prepositional phrase

Türkçe'si -den dolayı
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
The world climate is changing for the worse owing to the widespread environmental pollution.
Yaygın çevre kirliliği nedeniyle, dünya iklimi giderek daha kötüye doğru değişmektedir.