Facebook

Sözlük

own

adjective

Türkçe'si kendi, kendisine ait, özel
Tür adjective
Örnek Cümle
Sustainable development is development that meets the needs of the present without endangering the ability of future generations to meet their own needs.
Sürdürülebilir kalkınma, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama gücünü tehlikeye sokmadan karşılayan kalkınmadır.

pronoun

Türkçe'si kendi, kendisinin
Tür pronoun
Örnek Cümle
Moving away from one's own homeland to another city or country, in search of employment, leads to poverty.
İş arayışı içerisinde kendi ana vatanından başka şehre ya da ülkeye taşınmak yoksulluğa sebep olur.

verb

Türkçe'si sahip olmak
Tür verb
Örnek Cümle
Global warming is foreseeable when people greedily take the rainforest and other forests for their own purposes.
Küresel ısınma, insanlar aç gözlü bir şekilde yağmur ormanları ve diğer ormanları kendi amaçları için kullandıklarında önceden tahmin edilebilir.

Alternatif öneriler:

on my ownon one's own