Facebook

Sözlük

own

adjective

Türkçe'si kendi, kendisine ait, özel
Tür adjective
Örnek Cümle
Most of Katherine Mansfield’s works reflect incidents and scenes from her own life.
Katharine Mansfield’in eserlerinin çoğu, kendi yaşamından olayları ve mekanları yansıtmaktadır.

pronoun

Türkçe'si kendi, kendisinin
Tür pronoun
Örnek Cümle
Most of Katherine Mansfield’s works reflect incidents and scenes from her own life.
Katharine Mansfield’in eserlerinin çoğu, kendi yaşamından olayları ve mekanları yansıtmaktadır.

verb

Türkçe'si sahip olmak
Tür verb
Örnek Cümle
When Thatcher came to power in 1979, she immediately curtailed the freedom of local authorities to determine their own levels of spending.
Thatcher 1979 da iktidara geldiğinde, yerel yönetimlerin kendi harcama düzeylerini belirleme özgürlüğünü derhal kısıtladı.

Alternatif öneriler:

on my ownon one's own