Facebook

Sözlük

own

adjective

Türkçe'si kendi, kendisine ait, özel
Tür adjective
Örnek Cümle
The function of an organism depends on its own cells, yet each cell maintains its own independent life.
Bir organizmanın çalışması onun kendi hücrelerine bağlıdır; ancak her hücre, kendi bağımsız yaşamını sürdürür.

pronoun

Türkçe'si kendi, kendisinin
Tür pronoun
Örnek Cümle
The biggest barrier for women is a lack of confidence in their own potential and skills.
Kadınlar için en büyük engel kendi güç ve becerilerindeki güven eksikliğidir.

verb

Türkçe'si sahip olmak
Tür verb
Örnek Cümle
Lack of capital of its own cannot prevent a thrifty and productive society from generating and attracting all the capital it needs.
Kendi sermayesinin olmaması, tutumlu ve üretken bir toplumu gerek duyduğu tüm sermayeyi yaratmaktan ve çekmekten alıkoyamaz.

Alternatif öneriler:

on my ownon one's own