Facebook

Sözlük

own

adjective

Türkçe'sikendi, kendisine ait, özel
Türadjective
Örnek Cümle
To protect its own fisheries, Canada has taken a tougher line with foreign vessels fishing its coasts.
Kanada, kendi balık alanlarını korumak için, kıyılarında balık avlayan yabancı teknelere karşı daha sert bir tavır almıştır.

pronoun

Türkçe'sikendi, kendisinin
Türpronoun
Örnek Cümle
You saw it with your own eyes.
Onu kendi gözlerinizle görünüz.

verb

Türkçe'sisahip olmak
Türverb
Örnek Cümle
Moving away from one's own homeland to another city or country, in search of employment, leads to poverty.
İş arayışı içerisinde kendi ana vatanından başka şehre ya da ülkeye taşınmak yoksulluğa sebep olur.