Facebook

Sözlük

own

adjective

Türkçe'si kendi, kendisine ait, özel
Tür adjective
Örnek Cümle
The function of an organism depends on its own cells, yet each cell maintains its own independent life.
Bir organizmanın çalışması onun kendi hücrelerine bağlıdır; ancak her hücre, kendi bağımsız yaşamını sürdürür.

pronoun

Türkçe'si kendi, kendisinin
Tür pronoun
Örnek Cümle
Different radioactive substances produce various types of radiation, which have their own particular biological effects.
Değişik radyoaktif maddeler, kendine özgü biyolojik etkileri olan değişik türde radyasyon yayarlar.

verb

Türkçe'si sahip olmak
Tür verb
Örnek Cümle
They were all asked about their own smoking habits and about the smoking habits of their parents and the people they lived with.
Hepsine kendi sigara içme alışkanlık­ları, anne-babalarının ve birlikte yaşadıkları kimselerin sigara içme alışkanlıkları so­ruldu.

Alternatif öneriler:

on my ownon one's own