Facebook

Sözlük

own

adjective

Türkçe'sikendi, kendisine ait, özel
Türadjective
Örnek Cümle
You saw it with your own eyes.
Onu kendi gözlerinizle görünüz.

pronoun

Türkçe'sikendi, kendisinin
Türpronoun
Örnek Cümle
The function of these glands is to secrete chemicals known as hormones, into the blood.
Bu bezlerin işlevi, hormon diye bilinen kimyasal maddeleri kana salgılamaktır.

verb

Türkçe'sisahip olmak
Türverb
Örnek Cümle
He encountered so many bureaucratic problems as he was setting up his own business that he nearly gave up.
Kendi işini kurarken o kadar çok bürokratik sorunla karşılaştı ki neredeyse vazgeçiyordu.