Facebook

Sözlük

own

adjective

Türkçe'si kendi, kendisine ait, özel
Tür adjective
Örnek Cümle
Your own faults look as big to the other fellow as his do to you.
Kendi kusurlarınız karşınızdaki adama, onun kusurlarının size göründüğü kadar büyük görünür.

pronoun

Türkçe'si kendi, kendisinin
Tür pronoun
Örnek Cümle
To protect its own fisheries, Canada has taken a tougher line with foreign vessels fishing its coasts.
Kanada, kendi balık alanlarını korumak için, kıyılarında balık avlayan yabancı teknelere karşı daha sert bir tavır almıştır.

verb

Türkçe'si sahip olmak
Tür verb
Örnek Cümle
A key skill for employees is the ability to manage their own work and control their career path.
İşçiler için esas beceri, kendi işlerini yönetme ve kariyer yollarını kontrol etme yeteneğidir.

Alternatif öneriler:

on my ownon one's own