Facebook

Sözlük

page

noun

Türkçe'si sayfa,yaprak
Tür noun
Örnek Cümle
I haven't seen his photographs on the front page of the newspaper.
Onun resmini gazetenin ön sayfasında görmedim.