Facebook

Sözlük

paid

adjective

Türkçe'si maaşlı,ücretli,ödenen
Tür adjective
Örnek Cümle
By next January, I will have paid 50 milyon TL as income tax.
Gelecek Ocak'ta gelir vergisi olarak 50 milyon lira ödemiş olacağım.

Alternatif öneriler:

low-paidover-paidwell-paid