Facebook

Sözlük

pain

noun

Türkçe'si ağrı,acı
Tür noun
Örnek Cümle
People suffering with diabetes suffer with weakness, fatigue, pain in legs, body ache and polyuria generally.
Şeker hastası insanlar, güçsüzlük, yorgunluk bacaklarda ağrı, vücut ağrısı ve genellikle polüiri çekerler.