Facebook

Sözlük

painful

adjective

Türkçe'si ağrılı, acıtıcı
Tür adjective
Örnek Cümle
According to the author, even though economic reforms may involve painful sacrifices in the initial stages, the long term benefits and rising prosperity will bolster up political freedom in the country.
Yazara göre, ekonomik reformlar başlangıç aşamasında acı özveriler gerektirse bile, uzun vadeli yararları ve artan refah, ülkedeki siyasi özgürlüğü güçlendirecektir.

Alternatif öneriler:

painpain-relieving