Facebook

Sözlük

painted

adjective

Türkçe'siboyanmış, renkli
Türadjective
Örnek Cümle
Ancient Greeks, who did not like the cold whiteness of marble, painted the statues and buildings.
Mermerin soğuk beyazlığını beğenmeyen eski Yunanlılar, heykelleri ve binaları boyuyorlardı.

Alternatif öneriler:

painterunpainted