Facebook

Sözlük

paper

noun

Türkçe'si kağıt; gazete
Tür noun
Örnek Cümle
The answers must be written on one side of the paper only.
Cevapların sadece kağıtların bir yüzüne yazılması gerekir.