Facebook

Sözlük

paper

noun

Türkçe'sikağıt; gazete
Türnoun
Örnek Cümle
The answers must be written on one side of the paper only.
Cevapların sadece kağıtların bir yüzüne yazılması gerekir.