Facebook

Sözlük

parliament

noun

Türkçe'si parlamento
Tür noun
Örnek Cümle
The European Parliament is comprised of 626 members elected every five years, and country population is taken as the basis for its membership.
Avrupa Parlamentosu, her beş yılda bir seçilen 626 üyeden oluşur ve üyeliği için ülke nüfusu temel alınır.