Facebook

Sözlük

parliamentary

adjective

Türkçe'siparlamentoya ait
Türadjective
Örnek Cümle
Why did the Parliamentary candidate ask the electors to vote for him?
Milletvekili adayı seçmenlerden kendisine oy vermelerini niçin istedi?