Facebook

Sözlük

part

verb

Türkçe'si parçalamak,kısımlara ayırmak
Tür verb
Örnek Cümle
A large part of this book is concerned with the changes and innovations observed in the world's art from primitive cave drawings to contemporary movements.
Bu kitabın büyük bir bölümü , ilkel mağara resimlerinden günümüz akımlarına kadar dünya sanatında görülen değişiklikler ve yenilikler ile ilgilidir.

noun

Türkçe'si kısım, parça
Tür noun
Örnek Cümle
The western part of Turkey is mountainous.
Türkiye'nin batı kesimi dağlıktır.