Facebook

Sözlük

part

verb

Türkçe'si parçalamak,kısımlara ayırmak
Tür verb
Örnek Cümle
The oldest part of the building collapsed by itself.
Binanın en eski kısmı kendiliğinden yıkıldı.

noun

Türkçe'si kısım, parça
Tür noun
Örnek Cümle
Northern Ireland is an integral part of the UnitedcKingdom, but, in accordance with the provisions made in 1920 in the Government of Ireland Act, it has a semi-autonomous government.
Kuzey İrlanda, Birleşik Krallığın ayrılmaz bir parçasıdır; ancak, 1920‘de İrlanda‘nın Yönetimi Yasası‘na konmuş olan hükümlere göre, yarı özerk bir yönetime sahiptir.