Facebook

Sözlük

part

verb

Türkçe'si parçalamak,kısımlara ayırmak
Tür verb
Örnek Cümle
A few months ago scientists from New Zealand reported that the hole in the Antarctic ozone layer had, for the first time, stretched over a part of southern Chile.
Birkaç ay önce Yeni Zelandalı bilim adamları, Antarktika ozon tabakasındaki deliğin, ilk kez, Güney Şili'nin bir bölümünü kapladığını bildirdiler.

noun

Türkçe'si kısım, parça
Tür noun
Örnek Cümle
Northern Ireland is an integral part of the UnitedcKingdom, but, in accordance with the provisions made in 1920 in the Government of Ireland Act, it has a semi-autonomous government.
Kuzey İrlanda, Birleşik Krallığın ayrılmaz bir parçasıdır; ancak, 1920‘de İrlanda‘nın Yönetimi Yasası‘na konmuş olan hükümlere göre, yarı özerk bir yönetime sahiptir.