Facebook

Sözlük

part

verb

Türkçe'si parçalamak,kısımlara ayırmak
Tür verb
Örnek Cümle
The prices are a lot higher there than in this part of the country.
Orada fiyatlar ülkenin bu kesimindekinden çok daha yüksektir.

noun

Türkçe'si kısım, parça
Tür noun
Örnek Cümle
Flatulence, formed as a part of indigestion is a common problem found among people of all age groups.
Hazımsızlığın bir parçası olarak oluşan mide gazı, tüm yaş gruplarındaki insanlar arasında bulunan yaygın bir sorundur.