Facebook

Sözlük

part

verb

Türkçe'siparçalamak,kısımlara ayırmak
Türverb
Örnek Cümle
Although the thyroid gland is one of the most important organs, most people don't know in which part of the body it is.
Tiroit bezi en önemli organlardan biri olduğu halde, çoğu kimse onun vücudun neresinde olduğunu bilmez.

noun

Türkçe'sikısım, parça
Türnoun
Örnek Cümle
From an evolutionary point of view, the cerebrum is the most recent and most highly developed part of the human brain.
Evrimleşme bakımından esas beyin, insan beyninin en son ve en çok gelişmiş bölümüdür.