Facebook

Sözlük

partial

adjective

Türkçe'si kısmi, taraflı
Tür adjective
Örnek Cümle
Even when we are not moving, our muscles are in a state of partial contraction known as muscle tone.
Hareket etmediğimizde bile, kaslarımız kas tonüsü olarak bilinen kısmî bir kasılma durumunda olur.