Facebook

Sözlük

particular

adjective

Türkçe'si belli,özel
Tür adjective
Örnek Cümle
The fact that the majority of the scientific world subscribes to a particular view does not make it absolutely right.
Bilim dünyasının çoğunluğunun belirli bir görüşü kabul etmesi, bu görüşü mutlak doğru kılmaz.

adverb

Türkçe'si bazı,kimi,belli başlı
Tür adverb
Örnek Cümle
In this latter sense, realism defines a literary method, a philosophical and political attitude, and a particular kind of subject matter.
yüzyılda, kabaca yüzyılın ortalarından son on yılına, yerine doğalcılık geçinceye değin uzanan, Fransa, İngiltere ve Amerika'da egemen romanda odaklanan, romantizme hiç değilse bir ölçüde tepki olarak ortaya çıkan akımla sınırlamak gerekir.

noun

Türkçe'si ayrıntı, detay
Tür noun
Örnek Cümle
To these general characteristics (some of which are omitted from particular epics), should be added a list of common devices or CONVENTIONS employed by most epic poets the poet opens by stating his theme, invokes a Muse to inspire and instruct him, and opens his narrative in medias res-in the middle of things-giving the necessary EXPOSITION in later portions of the epic; he includes catalogues of warriors, ships, armies; he gives extended formal speeches by the main characters; and he makes frequent use of the EPIC SIMILE.
1) Kahraman, ulusun ya da uluslararası önemde büyük tarihsel ya da söylence değeri olan yiğit (yapılı) bir kişidir.