Facebook

Sözlük

particular

adjective

Türkçe'sibelli,özel
Türadjective
Örnek Cümle
Different radioactive substances produce various types of radiation, which have their own particular biological effects.
Değişik radyoaktif maddeler, kendine özgü biyolojik etkileri olan değişik türde radyasyon yayarlar.

adverb

Türkçe'sibazı,kimi,belli başlı
Türadverb
Örnek Cümle
The danger from strontium -90 is particularly great because it is concentrated adjacent to the bone marrow.
Silah denemesi başladığında lösemide dünya ölçeğinde küçük bir artış oldu, kimi bilim adamları bunu radyasyonla,strantium-90'daki bu artışla, bağlantılı görmektedirler.

noun

Türkçe'siayrıntı, detay
Türnoun
Örnek Cümle
Team building events are designed to enhance a particular skill base in a way that's fun and engaging.
Ekip kurma organizasyonları, eğlenceli ve merak uyandıran bir yönteme dayalı belli bir beceriyi geliştirmek için tasarlanmaktadır.