Facebook

Sözlük

particular

adjective

Türkçe'si belli,özel
Tür adjective
Örnek Cümle
Religion, among American-Indian people, is not regarded as a personal relationship between the deity and each individual, but rather as a covenant between a particular deity and a community.
Kızılderililer arasında din, bireyle tanrı arasındaki bir ilişki olarak değil, daha çok belli bir tanrıyla bir toplum arasındaki sözleşme olarak görülür.

adverb

Türkçe'si bazı,kimi,belli başlı
Tür adverb
Örnek Cümle
There will still be enough to eat provided we are not too particular about where food comes from.
Yiyeceğin nereden geldiği konusunda titizlik göstermezsek, yine yeterince yiyeceğimiz olur.

noun

Türkçe'si ayrıntı, detay
Tür noun
Örnek Cümle
It is this type of reasoning that is used by the chemist in his laboratory when after observing that certain chemicals behave a particular manner during repeated experiment, he concludes that these chemicals will always behave in the same mannet the same circumstances.
Kimi kimyasal maddelerin, yinelenen deneyler sırasında belli bir biçimde davranacağı sonucunu çıkaran kimyacının laboratuarında kullandığı akıl yürütme bu türdendir.