Facebook

Sözlük

particular

adjective

Türkçe'si belli,özel
Tür adjective
Örnek Cümle
Much of what we know about the history of life on our planet is based on geological evidence, in particular fossil records.
Gezegenimiz üzerindeki hayatın tarihi hakkında bildiklerimizin çoğu, jeolojik kanıtlara özellikle fosil kayıtlarına dayanır.

adverb

Türkçe'si bazı,kimi,belli başlı
Tür adverb
Örnek Cümle
Globalization is a set of projects that require us to imagine space and time in particular ways.
Küreselleşme bize belirli noktalarda mekan ve zamanı hayal ettiren bir seri projelerdir.

noun

Türkçe'si ayrıntı, detay
Tür noun
Örnek Cümle
Health information on product packages must emphasize the importance of the total diet and not exaggerate the role of a particular food in disease prevention.
Ürün paketlerinin üzerindeki sağlık bilgileri diyetin tümünün önemini vurgulamalı ve belirli bir gıdanın hastalık önlemedeki rolünü abartmamalıdır.