Facebook

Sözlük

particular

adjective

Türkçe'sibelli,özel
Türadjective
Örnek Cümle
In this latter sense, realism defines a literary method, a philosophical and political attitude, and a particular kind of subject matter.
yüzyılda, kabaca yüzyılın ortalarından son on yılına, yerine doğalcılık geçinceye değin uzanan, Fransa, İngiltere ve Amerika'da egemen romanda odaklanan, romantizme hiç değilse bir ölçüde tepki olarak ortaya çıkan akımla sınırlamak gerekir.

adverb

Türkçe'sibazı,kimi,belli başlı
Türadverb
Örnek Cümle
The effect of global warming on a particular component of the Earth triggers a series of negative effects on other issues also.
Dünyanın belli bir bölümündeki küresel ısınmanın etkisi diğer sorunlar üzerinde bir dizi olumsuz etkiyi tetiklemektedir.

noun

Türkçe'siayrıntı, detay
Türnoun
Örnek Cümle
Different radioactive substances produce various types of radiation, which have their own particular biological effects.
Değişik radyoaktif maddeler, kendine özgü biyolojik etkileri olan değişik türde radyasyon yayarlar.