Facebook

Sözlük

particular

adjective

Türkçe'si belli,özel
Tür adjective
Örnek Cümle
Different radioactive substances produce various types of radiation, which have their own particular biological effects.
Değişik radyoaktif maddeler, kendine özgü biyolojik etkileri olan değişik türde radyasyon yayarlar.

adverb

Türkçe'si bazı,kimi,belli başlı
Tür adverb
Örnek Cümle
Religion, among American-Indian people, is not regarded as a personal relationship between the deity and each individual, but rather as a covenant between a particular deity and a community.
Kızılderililer arasında din, bireyle tanrı arasındaki bir ilişki olarak değil, daha çok belli bir tanrıyla bir toplum arasındaki sözleşme olarak görülür.

noun

Türkçe'si ayrıntı, detay
Tür noun
Örnek Cümle
In this latter sense, realism defines a literary method, a philosophical and political attitude, and a particular kind of subject matter.
yüzyılda, kabaca yüzyılın ortalarından son on yılına, yerine doğalcılık geçinceye değin uzanan, Fransa, İngiltere ve Amerika'da egemen romanda odaklanan, romantizme hiç değilse bir ölçüde tepki olarak ortaya çıkan akımla sınırlamak gerekir.