Facebook

Sözlük

particularly

adverb

Türkçe'si özellikle,bilhassa
Tür adverb
Örnek Cümle
The lungs are particularly prone to allergic reactions because they are exposed to large quantities of airborne antigens, including dusts, pollens, and chemicals.
Akciğerler alerjik reaksiyonlara özellikle yatkındır, çünkü toz, polen ve kimyasallar dahil hava ile taşınan büyük miktardaki antijenlere açıktırlar

Alternatif öneriler:

in particularparticular