Facebook

Sözlük

passive

adjective

Türkçe'si pasif
Tür adjective
Örnek Cümle
Poor listening skills can result from distractions in the environment, disagreement with the speaker and passive listening.
Yetersiz dinleme becerileri, ortamdan kopma, konuşmacıyla anlaşmazlık ve pasif dinlemeden kaynaklanabilir.