Facebook

Sözlük

past

adjective

Türkçe'si geçmiş,bitmiş
Tür adjective
Örnek Cümle
In North America, the electrical grid has evolved in piece meal fashion over the past 100 years.
Kuzey Amerika’da, elektrik şebekesi, geçen 100 yıliçinde düzensiz bir şekilde gelişmiştir.

noun

Türkçe'si geçmiş
Tür noun
Örnek Cümle
Thomas Gray, who was an eighteenth-century English poet, stressed that a certain measure of learning and a long acquaintance with the good writers of the past were essential for the writing of good poetry.
Bir on sekizinci yüzyıl İngiliz şairi olan Thomas Gray, iyi şiir yazmak için, belli ölçüde bilginin ve geçmişin iyi yazarlarıyla uzun bir tanışıklığın esas olduğunu vurgulamıştır.