Facebook

Sözlük

past

adjective

Türkçe'sigeçmiş,bitmiş
Türadjective
Örnek Cümle
The proceedings in the English Parliament during the past decade confirm the opinion that scientific issues are becoming more important in political decision making.
Siyasi kararlarda bilimsel konuların daha önemli olmaya başladığı, İngiliz Parlamentosu'ndaki geçen on yıllık tutanakların incelenmesiyle ortaya çıkmıştır.

noun

Türkçe'sigeçmiş
Türnoun
Örnek Cümle
Although life expectancy has increased dramatically in the past 200 years, his appears to be due more to the progress in simple hygene and nutrition than to spectacular advances in medicine or the treatment of disease.
Geçen 200 yılda ya­şam umudu epeyce artmışsa da bunun tıpta ya da hastalık tedavisindeki çarpıcı ge­lişmelerden çok basit sağlık bilgisi ve beslenmedeki gelişmelerden ileri geldiği anlaşılıyor.