Facebook

Sözlük

past

adjective

Türkçe'sigeçmiş,bitmiş
Türadjective
Örnek Cümle
In the past few years, astronomers have detected giant, Jupiter-sized planets in more than a dozen star systems beyond our own.
Son birkaç yıl içinde gökbilimciler, kendi sistemimizin ötesinde bir düzineden fazla yıldız sisteminde Jüpiter büyüklüğünde dev gezegenler ortaya çıkarmışlardır.

noun

Türkçe'sigeçmiş
Türnoun
Örnek Cümle
In the US, as in most developed and many developing countries, obesity has become much more common in the past 15 years.
Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede olduğu gibi, ABD’de aşırı şişmanlık son 15 yıl içinde çok daha yaygın hâle gelmiştir.