Facebook

Sözlük

pasteurization

noun

Türkçe'sipastörize etme
Türnoun

Alternatif öneriler:

pastepastelpasteurizetoothpaste