Facebook

Sözlük

patient

adjective

Türkçe'sisabırlı
Türadjective
Örnek Cümle
On his doctors advice, the patient took a months holiday.
Doktorun önerisi üzerine hasta bir ay tatile çıktı.

noun

Türkçe'sihasta
Türnoun
Örnek Cümle
The patient might be recommended a long holiday.
Hastaya uzun bir tatil önerilebilir.