Facebook

Sözlük

patient

adjective

Türkçe'si sabırlı
Tür adjective
Örnek Cümle
The patient was too ill to undergo the operation.
Hasta ameliyat olamayacak ölçüde hastaydı.

noun

Türkçe'si hasta
Tür noun
Örnek Cümle
There is no cure for asthma, but it can be treated and managed so that the patient can lead a normal life.
Astımın çaresi yoktur ancak, hasta normal bir yaşam sürdürebilsin diye tedavi edilip kontrol altında tutulabilir.