Facebook

Sözlük

pay back

phrasal verb

Türkçe'si geri ödemek, borcunu ödemek
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
The credit rating company gives a score on how able you are to pay back a debt or a loan.
Kredi derecelendirme şirketi, bir borcu veya krediyi geri ödemede ne denli becerikli olduğunuza puan verir.