Facebook

Sözlük

peculiar

adjective

Türkçe'situhaf, garip
Türadjective

Alternatif öneriler:

peculiaritypeculiarly