Facebook

Sözlük

pejorative

adjective

Türkçe'si aşağılayıcı
Tür adjective