Facebook

Sözlük

peninsula

noun

Türkçe'si yarımada
Tür noun
Örnek Cümle
Unique because of its physical characteristics and cultural traditions, the Yucatan peninsula attracts a lot of tourists.
Fiziksel özellikleri ve kültürel gelenekleriyle eşsiz bir yer olan Yucatan yarımadası, pek çok turist çekmektedir.

Alternatif öneriler:

penpen name