Facebook

Sözlük

pentagon

noun

Türkçe'si beşgen
Tür noun
Örnek Cümle
The Pentagon has estimated that about 25 percent of the military facilities in the country are unnecessary.
Pentagon, ülkedeki askeri tesislerin yaklaşık yüzde 25‘inin gereksiz olduğunu hesaplamıştır.

Alternatif öneriler:

penpen name