Facebook

Sözlük

people

noun

Türkçe'si insanlar; halk
Tür noun
Örnek Cümle
Most of the people at the meeting were against the plan.
Toplantıdaki insanların çoğu plana karşıydı.