Facebook

Sözlük

per cent

noun

Türkçe'si oran,yüzde
Tür noun
Örnek Cümle
Scientists tell us that 90 per cent of all matter in the universe consists of hydrogen.
Bilim adamları bize, evrendeki tüm maddelerin yüzde 90’ının hidrojen içerdiğini söylemektedir.