Facebook

Sözlük

per

preposition

Türkçe'si her biri, başına
Tür preposition
Örnek Cümle
The man in the street often uses this term in a narrower sense when he is referring to the increase in per capita output.
Sokaktaki adam, kişi başına hasıla artışını anlattığında, bu terimi daha dar bir anlamda kullanır.