Facebook

Sözlük

perceive

verb

Türkçe'sialgılamak,sezmek
Türverb
Örnek Cümle
or physical, as when stilts are used to make a mans legs seem disproportionately long; or satirical, as when the effect depends upon the beholders ability to perceive the.
Burada ilgi alanı geniştir kaba komedinin yavan etkilerinden ince komedinin ortaya çıkardığı en incelikli, ideal tepkilere değin uzanır.

Alternatif öneriler:

misperceiveperceived