Facebook

Sözlük

perceive

verb

Türkçe'si algılamak,sezmek
Tür verb
Örnek Cümle
or physical, as when stilts are used to make a mans legs seem disproportionately long; or satirical, as when the effect depends upon the beholders ability to perceive the.
Burada ilgi alanı geniştir kaba komedinin yavan etkilerinden ince komedinin ortaya çıkardığı en incelikli, ideal tepkilere değin uzanır.