Facebook

Sözlük

perceived

adjective

Türkçe'si algılanan
Tür adjective
Örnek Cümle
From the late sixteenth century onwards, humanism began to be perceived as a system of education, based on the classical tradition.
On altıncı yüzyılın sonlarından itibaren, hümanizm, klasik geleneğe dayalı bir eğitim sistemi olarak görülmeye başladı.