Facebook

Sözlük

percent

adjective

Türkçe'si yüzde, ...lik
Tür adjective
Örnek Cümle
Although about 90 percent of the central city was damaged during World War II, Cologne’s appearance still reflects its history.
II. Dünya Savaşı sırasında şehir merkezinin yaklaşık yüzde 9O'ı zarar gördüğü halde, Köln’ün görüntüsü hala zengin tarihini yansıtmaktadır.