Facebook

Sözlük

percent

adjective

Türkçe'siyüzde, ...lik
Türadjective
Örnek Cümle
Since very little of its land is suitable for farming, Alaska imports about 90 percent of its food from the other states.
Topraklarının çok azı tarıma elverişli olduğu için Alaska yiyeceğinin yaklaşık yüzde doksanını diğer eyaletlerden ithal eder.