Facebook

Sözlük

perceptual

adjective

Türkçe'si algısal
Tür adjective