Facebook

Sözlük

perform

verb

Türkçe'si yapmak,sergilemek
Tür verb
Örnek Cümle
Cycling is a good physical activity which everyone can perform and enjoy it.
Bisiklete binme, herkesin yapabileceği ve eğlenebileceği fiziksel bir faaliyettir.